Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
PC Logo
Mobil menu

Makerspace

På Pædagogisk Center ligger Kolding Kommunes store centrale Fablab / Makerspace. 

Men hvad er et makerspace eller et Fablab for en størrelse?

Et makerspace kan og skal ses som et hybridt læringslaboratorium, hvor der arbejdes med innovation, design og produktion/fabrikation i et innovativt, nysgerrigt og eksperimenterende læringsmiljø gennem samarbejde mellem både børn og voksne. Et "magisk og motiverende" sted hvor deltagernes egne idéer skaber og danner rammen; altså et sted hvor man kan øve sig ud i produktion og fabrikation og hvor fejl er en godkendt del af processen. 

At arbejde med og i et makerspace handler derfor ikke så meget om teknologier og mestring af digitale værktøjer, som det handler om mindset og måden at tænke løsningsorienteret - det handler om at skabe noget med sine hænder, enten et fysisk produkt eller et artefakt.
I et makerspace arbejdes der med en problemorienteret tilgang med at designe løsninger og problemer, som kan have udgangspunkt i dagligdagen. Eleverne anvender forskellige digitale teknologier eller bare helt analogt og skaber prototyper som løsninger af disse problemstillinger. Når man arbejder i og omkring et makerspace, foregår det oftest ikke som undervisning i et almindeligt klasseværelse, hvor eleverne sidder stille på deres plads og arbejder selvstændigt og individuelt - derimod foregår arbejdet typisk i form af gruppearbejde, og hvor der arbejdes dynamisk mellem analog og digital fabrikation på tværs af arbejdsstationer og ikke mindst på tværs af skoledage og fag.

I et makerspace kan der, alt efter opgavens eller projektets mål og ramme, arbejdes med digitale teknologier, som lasercutter, folieskærer og 3D print, men det er også et værksted, hvor det analoge håndværk møder den nye teknologi. Derfor kan der også findes loddekolber, limpistoler og almindeligt sløjdtværktøj så som hammer, sav og høvlebænk.
Man behøves ikke at have et fuldt udstyret makerspace på skolen for at lave makerspace-aktiviteter. Sådanne aktiviteter kan foregå ude i det almindelige klasserum, i fællesarealerne, udenfor, i faglokalerne eller alle mulige andre steder på skolen eller i nærområdet.

Pædagogisk Center i Kolding arbejder med makerspace som læringslaboratorie, som praksisnær og hands-on udviklingsrum. Her arbejdes makerspace/FabLab tænkningen ind i læringsrummet (Fabrikation Laboratory) hvor tankevirksomheden omkring projektet skal fysiskgøres gennem et produkt (et artefakt).

I Kolding kommune har vi et udvidet fokus på kompetencerne hos både de voksne og børn, når der arbejdes i vores makerspace. Vi arbejder med de fem områder fra STEAM:
- Science
- Teknologi
- Engineering
- Art
- Matematik

STEAM

Kontakt konsulenterne på Pædagogisk Center for at arrangere besøg mv.