Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
PC Logo
Mobil menu

Formål

Vores naturvejledning har til formål at give eleverne direkte oplevelser i naturen. Naturvejledning formidler såvel processer og de helheder, som kan iagttages i den danske natur. Det er ligeledes et vigtigt element i naturvejledningen, at man henleder opmærksomheden på de konsekvenser, som menneskets indgriben har i naturen, og dermed bidrager til en øget forståelse af begreberne natur og kultur. Naturvejledning giver muligheder for at opnå erfaringer og viden om naturgrundlag, samt samfundets forvaltning af natur, miljø og kulturmiljø. 

Naturskolen formidler naturoplevelser og læring i og om naturen for kommunale institutioner i Kolding Kommune. Det kan være for de yngste i vuggestuer eller dagplejen og helt op til de ældste elever i folkeskolen. Vi stiller ligeledes gerne lokaliteter til rådighed for eks. sociale arrangementer for kommunale skoleklasser.

I det omfang, som tiden gør det muligt, kan private skoler og skoler fra nabokommunerne (mod betaling) få vejledning af naturvejlederne i Naturskolen. Der skal dog indgås en samarbejdsaftale.

Naturskolen er en del af Pædagogisk Center i Kolding, hvor man på hverdage, kan lægge beskeder til Naturskolens personale.